Zarazem przebadano zgodność współdziałania z systemem RIG-360, czyli nową radiolinią do pocisków PAC-3.

Jak podał Northrop Grumman, przeprowadzono dwie niezależne próby rakietowe (badania strzelaniem), obydwie na poligonie rakietowym White Sands Missile Range (WSMR) w Nowym Meksyku. W pierwszej z prób, oznaczonej przez US Army jako Integrated Flight Test-2, wykorzystano trzy stacje radiolokacyjne serii AN/MPQ-64 Sentinel, podłączone do Integrated Battle Command System (IBCS) poprzez jego system łączności Integrated Fire Control Network (IFCN). Sentinele wykryły a następnie śledziły imitator poddźwiękowego skrzydlatego pocisku manewrującego, którego trasa lotu przebiegała poza polem widzenia bateryjnej stacji kierowania ogniem AN/MPQ-65 systemu Patriot. W oparciu o dane ze stacji Sentinel, system IBCS wytyczył tor lotu imitatora pocisku skrzydlatego, a następnie odpalił w trybie tzw. engage-on-remote pocisk przeciwlotniczy serii PAC-3 wyposażony w nową radiolinię RIG-360, skonstruowaną przez korporację Lockheed Martin. PAC-3 w oparciu o dane o współrzędnych celu przesłane ze stacji Sentinel trafił cel powietrzny.

Remote Interceptor Guidance – 360 (RIG-360) to programowalne cyfrowe łącze wymiany danych (radiolinia), pracujące w paśmie X, między odpalonym pociskiem rakietowym serii PAC-3 a IBCS, czyli systemem dowodzenia rakietowego systemu przeciwlotniczego IAMD. RIG-360 zapewnia wszechkierunkową (360°) łączność w pełnej półsferze lecącego pocisku PAC-3, co w praktyce oznacza pełną zdolność komunikacji systemu IBCS z odpalonym pociskiem. Za pomocą łącza RIG-360 do pokładowego układu nawigacji bezwładnościowej pocisku PAC-3 przesyłane są dane o uaktualnianych współrzędnych zwalczanego celu powietrznego, aby PAC-3 mógł wyjść na cel z dokładnością wystarczającą do jego uchwycenia przez aktywny radiolokacyjny układ naprowadzania końcowego pocisku PAC-3. Przeprowadzone badanie strzelaniem dowiodło pełnej zgodności interfejsu systemu IBCS z RIG-360 (plus oczywiście działanie tego ostatniego). Natomiast w drugim wspomnianym strzelaniu, system IAMD/IBCS, także strzelając pociskiem serii PAC-3 po raz kolejny dowiódł możliwości wykrycia, śledzenia i zestrzelania celu powietrznego imitującego skrzydlaty pocisk manewrujący.