Przyszłe Nistar i Nipun, zbudowane przez Hindustan Shipyard Ltd. w Wiśakhapatnam, zostały zaprojektowane oraz zbudowane lokalnie w biurze projektowym tej stoczni, i są prawdziwym świadectwem koncepcji „Aatmanirbharta", czyli „samowystarczalne Indie". Program ich produkcji jest bowiem realizowany przy wsparciu indyjskiego przemysłu, głównie firm podlegających Ministerstwu Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME), które dostarczyły materiały, sprzęt oraz usługi. Stocznia intensywnie korzysta z portalu GeM (Government e-Marketplace) do pozyskiwania materiałów i usług do wykonania tego projektu. Ponad 120 dostawców z MSME z całych Indii aktywnie uczestniczyło w przedsięwzięciu.

Nistar i Nipun zostały zbudowane przy około 80% udziale lokalnej produkcji, co jest ważnym krokiem w kierunku indyjskiej samowystarczalności. Projekt DSV wygenerował lokalne możliwości zatrudnienia i promował indygenizację, która pobudzi gospodarkę Republiki Indii.

Nowe DSV to platformy o dużej autonomiczności, które mogą działać na morzu przez dłuższy czas. Wyposażono je w szereg złożonych systemów wsparcia nurkowego i możliwość zabierania ratowniczego pojazdu podwodnego DSRV (Deep Submergence Rescue Vessel) do ewakuacji załóg uszkodzonych okrętów podwodnych DISSUB (Distressed Submarine). Dzięki temu będą wykorzystywane do wsparcia saturowanych nurkowań głębokowodnych i operacji ratowania załóg okrętów podwodnych. Ponadto, DSV będą zdolne do prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych i działań z użyciem śmigłowców na morzu.

Indie zakupiły w szkockiej firmie JFD Ltd., wchodzącej w skład grupy James Fisher and Sons plc., system ISRS (India Submarine Rescue Service). Zawiera on dwa komplety przeznaczone dla Zespołów Ratownictwa Podwodnego ‒ Zachodniego z siedzibą w Mumbaju i Wschodniego w Wiśakhapatnam. Każdy z nich ma autonomiczny pojazd podwodny klasy DSRV ‒ Tiger 9 i Tiger 10, zapewniający jednorazowo ewakuację 14 członków załogi okrętu podwodnego z jednostki leżącej na głębokości 650 m. Są to najgłębiej zanurzające się DSRV wśród podobnych systemów na świecie. ISRS może być użyty do stanu morza 6 i wysokości fal do 5 m. Oprócz pojazdów ratowniczych system obejmuje urządzenie do ich wodowania i podnoszenia z wody LARS (Launch And Recovery System), system dekompresyjny mieszczący do 90 ludzi, pojazd bezzałogowy IROV (Intervention Remote Operated Vehicle) Atom firmy Soil Machine Dynamics, sonar boczny i urządzenia pomocnicze.

ISRS jest jednocześnie systemem ratowniczym tzw. III generacji, który cechuje pełna konteneryzacja w unikatowej kombinacji TUP (Transfer Under Pressure, śluza do transportu uratowanych pod stałym ciśnieniem) i LARS, możliwość transportu drogowego, kolejowego i lotniczego przy użyciu samolotów Ił-76MD Indyjskich Sił Powietrznych, ale też innych, podobnej wielkości. Dzięki elastycznej i modułowej konfiguracji, może być zainstalowany na dowolnym z wcześniej wytypowanych VOO (vessel of opportunity, jednostka okazjonalna). Na razie może on być używany na okręcie ratowniczym Indyjskiej Marynarki Wojennej INS Nireekshak, służącym od 1989 r., ale wkrótce do dyspozycji będą DSV Nistar i Nipun.