Nabywcą jest nieujawnione państwo należące do NATO, zaś zamówienie zrealizować ma południowoafrykańska spółka zależna niemieckiego giganta ‒ Rheinmetall Denel Munition. Nieujawniona liczba zestawów amunicji ma zostać dostarczona na przestrzeni najbliższych dwóch lat. Wiadomo, że zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu amunicyjnego Assegai, a więc 155 mm granatów artyleryjskich różnych typów (w tym amunicji odłamkowo-burzącej), zapalników, zapłonników i modułowych ładunków miotających. Amunicja będzie mogła być wykorzystana do strzelania z dowolnego działa 155 mm spełniającego ustalenia porozumienia standaryzacyjnego NATO JBMoU.