Wprowadzenie nowych statków o wysokich osiągach znacznie poprawi bezpieczeństwo morskie Finlandii w fundamentalnie zmienionym środowisku bezpieczeństwa tego kraju.

Projekt Vartiolaiva 2025 (Strażnik 2025) rozpoczęto w 2019 r. Jego celem jest budowa dwóch statków patrolowych do zastąpienia trzech starych jednostek. Chodzi o Tursas i Uisko, które weszły do eksploatacji w 1986 r. i są już na końcu swojego cyklu życia oraz, znacznie nowszego, Turva z 2014 r. Proces rozpoczęto od przetargu, w którym oferty konkurencyjne złożyły dwie firmy. 16 sierpnia 2021 r. przekazano Meyer Turku Oy, jako preferowanemu wykonawcy, list intencyjny do dalszych negocjacji. Kontrakt planowano podpisać do końca roku, czego nie udało się osiągnąć. Ostatecznie parlament zaaprobował budżet rzędu 448 mln euro na dwa patrolowce. Środki na ich zakup będą pochodziły również z unijnego instrumentu finansowania polityki bezpieczeństwa granic i polityki wizowej.

Ze względu na rejon działania, jednostki pływające fińskiej Straży Granicznej muszą być w stanie elastycznie i skutecznie reagować na różne sytuacje. Dlatego są to jednostki wielozadaniowe, które mogą wykonywać różne zadania, takie jak: kontrola graniczna, ratownictwo morskie, masowe ewakuacje, operacje międzynarodowe, zapobieganie szkodom środowiskowym (będą zwalczać rozlewiska olejowe; pojemność zbiorników na odpady płynne wyniesie 1180 m3), nadzór i ochrona integralności terytorialnej Finlandii oraz zarządzanie niebezpiecznymi sytuacjami specjalnymi. Ponadto współdziałać będą one z Siłami Obronnymi (Puolustusvoimat), wspomagając je w tworzeniu świadomości sytuacyjnej na akwenach zainteresowania. Dzięki dużym rozmiarom i wszechstronnym właściwościom nowe jednostki będą służyły też jako bazy dowodzenia, które umożliwią wykonywanie pracy innym jednostkom pływającym, śmigłowcom, nurkom i specjalistom służb ratowniczych.

Statki zostaną zaprojektowane tak, aby były niskoemisyjne i energooszczędne. Rozwiązanie silnikowe to nowoczesna hybryda dwupaliwowa. Początkowo silniki będą zasilane ciekłym gazem ziemnym LNG, podobnie jak ma to miejsce na Turvie, ale rozważane są alternatywy w postaci baterii i ogniw paliwowych. Moc siłowni wyniesie 12 MW. Wymiary zewnętrzne jednostek to 98×17,6×5,1 m. Projektowanie nowych statków rozpocznie się natychmiast. Pierwsza jednostka ma być ukończona w 2025 r., a druga w 2026 r. Będą one używane do lat 50. obecnego stulecia.