To nowoczesna jednostka wyposażona w dwie potężne pompy FiFi o wydajności 2700 m3/h każda, z uciągiem na palu 45 t. Te parametry wyróżniają nowo budowany statek pożarniczy spośród stacjonujących obecnie w Szczecinie i Świnoujściu jednostek Strażak-24 i Strażak-26.

Strażak-28 będzie przeznaczony m.in. do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne, wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portu pracy portu Szczecin i Świnoujście. Ponieważ poza funkcją zwalczania ognia, statek będzie spełniać także funkcje holownicze, uzyska on klasę lodową L2. Nowa jednostka – Strażak-28 – będzie trzecią we flocie ZMPSiŚ SA.

Podstawowe parametry Strażaka-28:

• długość całkowita 29,20 m
• długość między pionami 25,06 m
• szerokość całkowita 10,47 m
• wysokość do pokładu głównego 1,55 m
• zanurzenie konstrukcyjne 3,45 m
• prędkość 12 węzłów
• załoga 8 osób