Tym samym Indie stały się kolejnym użytkownikiem jednego z hitów eksportowych polskiego przemysłu obronnego. To oficjalne potwierdzenie informacji o zawarciu umowy na dostawę systemu Warmate i realizacji jej pierwszej fazy, które krążyły już od jesieni ubiegłego roku.

Indyjskie media twierdzą, że polska amunicja krążąca trafiła do pododdziałów specjalnych Wojsk Lądowych Indii. Dotychczasowe dostawy objęły „ok. 100" aparatów Warmate, a zakup był wynikiem postępowania przetargowego, zainicjowanego jeszcze w 2020 r. Spełnienie warunków stawianych przez kontrahenta stanowiło duże wyzwanie dla twórców systemu, którzy musieli m.in. zapewnić jego niezawodne działanie w warunkach geograficznych i klimatycznych Półwyspu Indyjskiego, w tym w warunkach wysokogórskich. Atutem polskiej konstrukcji, co podkreślają także media indyjskie, jest niska masa zestawu, a także możliwość użycia do eliminacji różnorodnych celów za pomocą głowic bojowe różnych typów. W przypadku dostaw do Indii wspominane są głowice odłamkowo-burząca i termobaryczna.

Lokalne media potwierdziły, że Indie stały się kolejnym użytkownikiem polskiego systemu amunicji krą

Lokalne media potwierdziły, że Indie stały się kolejnym użytkownikiem polskiego systemu amunicji krążącej Warmate.

Grupa WB

Dotychczas wśród oficjalnie potwierdzonych użytkowników systemu Warmate znajdowały się: Polska, Ukraina, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Broń ma za sobą chrzest bojowy w czasie wojny domowej w Libii, a obecnie jest skutecznie wykorzystywane także w walkach na Ukrainie. Zakup Warmate przez Indie jest związany m.in. z pilną potrzebą operacyjną, a także opóźnieniami w rozwoju własnych systemów tej klasy. W związku z obsługą umowy na dostawę systemów Warmate, a także innych przedsięwzięć realizowanych na rynku indyjskim, Grupa WB powołała do życia pod koniec 2020 r. spółkę WB Electronics India.