Szczegóły kontraktu zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych tygodni przez francuską Dyrekcję Generalną ds. Uzbrojenia (DGA). Całkowity koszt ma wynosić 62 mln euro. Dostawa zostanie zrealizowana w 2027 r. Oprócz dziewięciu dział samobieżnych CAESAR NG (CAESAR Mk II), umowa obejmuje także współpracę w zakresie szkolenia, dostawę systemu dowodzenia i kontroli, urządzeń i oprogramowania niezbędnych do integracji z istniejącą siecią komunikacyjną, narzędzia, dokumentację itd.

Produkcja dział samobieżnych CAESAR NG dla armii belgijskiej będzie prowadzona równolegle z montażem CAESAR-ów NG dla armii francuskiej w celu zachowania interoperacyjności i współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi obu państw. Firma Nexter kontrakt na opracowanie i produkcję systemu artyleryjskiego CAESAR NG dla armii francuskiej otrzymała w lutym 2022 r. Francja ma pozyskać 109 dział samobieżnych tego typu, choć niekoniecznie wszystkie powstaną jako nowe.

Obecnie wojska lądowe Belgii mają w swoim składzie jeden dywizjon artylerii (Bataljon Artillerie) wyposażony w 28 moździerzy holowanych MO-120 RT kal. 120 mm i 14 lekkich haubic holowanych LG 1 kal. 105 mm. Według dokumentu Strategic Vision 2030 w działa samobieżne CAESAR NG ma zostać wyposażona nowa bateria.

W 2018 r. ministrowie obrony Belgii i Francji podpisali dokument o partnerstwie, co pozwoli na przezbrojenie belgijskiej brygady zmotoryzowanej całkowicie we francuskie środki walki. Dzięki temu, w razie konieczności, będzie możliwe włączenie brygady belgijskiej w struktury armii francuskiej. Ponadto siły zbrojne obu państw będą wykorzystywać taki sam system dowodzenia i kontroli wojsk lądowych – Scorpion (Synergie du Contact Reneorcée par la Polyvalence et I'nfovalorization), zbudowany dla armii francuskiej.