W opublikowanej ofercie czytamy, że do podstawowych obowiązków należeć będzie opracowywanie dokumentacji szkolenia lotniczego w ramach wsparcia pododdziałów lotniczych oraz szkolenie pilotów samolotu M-346. W tym prowadzenie zajęć teoretycznych, jak i praktyczne szkolenie w powietrzu oraz na symulatorze lotu.

Z tego powodu potencjalni kandydaci muszą posiadać uprawnienia instruktora szkolenia lotniczego. Dodatkowo wymagane jest także doświadczenie jako pilot/instruktor wojskowego statku powietrznego M346 oraz doświadczenie w lotach operacyjnych na samolocie F-16 lub F-15.

Warto także zaznaczyć, że szkolenia mają być prowadzone w języku angielskim na poziomie biegłym (C2).

Umowa na czas określony i obejmuje okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024. Poziom wynagrodzenia określono w ogłoszeniu jako "od 10 tys. zł".