W ramach kontraktu z 29 grudnia, mającego wartość 847 mln dolarów producent rozpocznie zakupy i produkcję komponentów przeznaczonych do skompletowania 105 samolotów 17. partii produkcyjnej. W momencie podpisania umowy uruchomiono pełne finansowanie tej części projektu – obejmuje on maszyny dla Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (484,7 mln dolarów) i odbiorców eksportowych, którzy zamówili F-35 poprzez procedurę Foreign Military Sales (m.in. Polska) oraz uczestników programu. Zlecenie ma zostać zrealizowane do maja 2026 r., do tego czasu producent i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych planują zawarcie umowy na pełne finansowanie produkcji 17. partii samolotów.

Kilka dni wcześniej, 27 grudnia, Lockheed Martin i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, pośredniczący w transakcji zgodnie z procedurą FMS, zawarli inną ciekawą umowę. Chodzi o opracowanie i przetestowaniu konfiguracji samolotu F-35 (bez wskazania wersji) przeznaczonej dla nieokreślonego odbiorcy eksportowego. Umowa ma wartość 49 mln dol. i ma zostać zrealizowana do końca 2026 r. W momencie podpisania uruchomiono pełne finansowanie zlecenia – obecnie sześć państw kupuje samoloty F-35 poprzez procedurę FMS, są to: Izrael (który otrzymał zgodę na modyfikację F-35 do standardu F-35I Adir), Japonia, Republika Korei, Belgia, Polska i Singapur. Dodatkowo międzyrządową umowę w sprawie zakupu maszyn podpisały władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Biorąc pod uwagę czas realizacji, a także tajemnicę otaczającą umowę, najprawdopodobniej mowa właśnie o konfiguracji dla Singapuru bądź Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co ważne, to druga w 2021 r. umowa związana z zaprojektowaniem nowej konfiguracji na zlecenie nieujawnionego odbiorcy FMS – pierwsza, o wartości 36 mln USD, została zawarta w marcu i, co ciekawe, w 50% ma zostać zrealizowana poza Stanami Zjednoczonymi.

Potencjalny kierunek singapurski może mieć związek z planami integracji samolotów z lokalnym systemem dowodzenia i kierowania obroną powietrzną, obejmującym samoloty wczesnego ostrzegania oraz dowodzenia Gulfstream G550AEW i naziemną sieć transmisji oraz obróbki informacji. Singapur dotychczas podpisał umowę na cztery egzemplarze w wersji skróconego startu i lądowania F-35B, które mają zostać dostarczone do końca 2026 r. Z kolei kierunek arabski ma związek z możliwą, acz niepotwierdzoną, budową konfiguracji przeznaczonej dla klientów z obszaru Zatoki Perskiej, która w jakiś sposób uwzględniała uwagi Izraela, który nie chce utracić przewagi technicznej nad innymi państwami regionu.