Szefem Agencji Uzbrojenia zostanie płk Artur Kuptel, obecnie pełniący obowiązki szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Jego zastępcami będą: płk Romuald Maksymiuk (obecnie pierwszy zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia), płk Piotr Paluch (obecnie zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia), płk Michał Marciniak (pełnomocnik MON ds. pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych RP systemu Wisła) oraz płk Robert Frommholz (obecnie dyrektor Biura ds. Umów Offsetowych MON).

Agencja Uzbrojenia będzie zaangażowana w cały proces pozyskiwania sprzętu wojskowego, począwszy od identyfikacji produktów spełniających wymagania operacyjne, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, negocjacje i zawieranie umów, nadzór nad jakością i użytkowaniem, promocję polskiego sprzętu wojskowego na rynkach zagranicznych i jego wycofywanie z użycia. Do struktury Agencji Uzbrojenia wejdą w całości: Inspektorat Uzbrojenia, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych i Biuro do Spraw Umów Offsetowych. Przejmie on także część kompetencji: Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji; Agencji Mienia Wojskowego; Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.