Francuski zrobotyzowany morski system przeciwminowy w służbie Marine nationale

Dyrekcja Generalna ds. Uzbrojenia (Direction générale pour l'armement, DGA) paryskiego Ministerstwa Sił Zbrojnych odebrała prototypowy zestaw systemu przeciwminowego SLAMF.

Publikacja: 17.12.2021 14:37

Autonomiczny kuter C-Sweep z holowanym sonarem bocznym.

Autonomiczny kuter C-Sweep z holowanym sonarem bocznym.

Foto: Thales

Program SLAMF (Système de lutte anti-mines futur, pol. system przeciwminowy przyszłości), zarządzany przez DGA, zastąpi wszystkie obecne platformy do walki z minami (niszczyciele min typu Tripartite/Éridan, tendry nurków-minerów typu Vulcain i holowniki sonarów bocznych typu Antarès).

Pierwsza część programu SLAMF jest wynikiem współpracy francusko-brytyjskiej (w Wielkiej Brytanii znana jako MMCM, Maritime Mine Counter Measures, pol. morski system przeciwminowy) i jest elementem bilateralnego porozumienia wojskowego Lancaster House z 2010 r. Kontrakt na zaprojektowanie, rozwój i produkcję prototypów (po jednym w każdym państwie) został podpisany w marcu 2015 r. przez Thalesa i OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, pol. Organizacja jednoczącej współpracy w dziedzinie uzbrojenia), występującą jako instytucja zarządzająca kontraktująca w imieniu obydwu krajów.

Architektura systemu SLAMF/MMCM składa się z dwóch kutrów bezzałogowych C-Sweep ‒ jednego wyposażonego w holowany sonar boczny, drugiego w zdalnie sterowany pojazd podwodny klasy ROV i pary bezzałogowych autonomicznych pojazdów podwodnych odpowiedzialnych za wykrywanie, klasyfikację oraz określanie pozycji min. Zdalnie sterowany robot służy do identyfikacji i neutralizacji zagrożenia. ECA, podwykonawca firmy Thales, produkuje pojazdy bezzałogowe wyposażone w sonary i echosondy Thalesa.

System SLAMF oferuje szereg zalet: większą dyskrecję w operacjach rozminowywania, ograniczenie obecności ludzi w rejonie niebezpiecznym, trzykrotne zwiększenie głębokości działania (do 300 m) i lepszą jakość zobrazowania obszaru oraz dna dzięki sonarowi nowej generacji na pokładzie podwodnych dronów. System może być wysyłany do akcji zarówno z lądu, jak i z okrętu (statku) bazowego. Prototyp systemu SLAMF do zwalczania min morskich pozwoli francuskiej Marine nationale ocenić i pozyskać nowe możliwości. Po zakończeniu zostanie zmodernizowany, aby stać się jednym z pierwszych czterech systemów operacyjnych, które zostaną dostarczone francuskiej flocie do 2024 r. Zamówienie na modernizację prototypu i zakup pozostałych trzech systemów zostało złożone przez OCCAR w firmie Thales 16 listopada 2020 r. w imieniu DGA. Także strona brytyjska uruchomiła fazę produkcyjną swojego MMCM.

System SLAM-F pomoże zabezpieczyć operacje wychodzenia na patrole strategicznych okrętów Marine nationale (atomowe okręty podwodne z pociskami balistycznymi, lotniskowiec i śmigłowcowce) oraz zabezpieczyć dostęp do francuskich portów. Może również wspierać operacje lokalne i ekspedycyjne sił morskich, zabezpieczać ewakuację obywateli drogą morską, brać udział w zapobieganiu kryzysom lub interweniować w spornym środowisku.

6 grudnia szef Sztabu Marine nationale adm. Pierre Vandier poinformował w mediach społecznościowych, że prototypowy SLAMF zakończył wstępne próby morskie po przekazaniu go przez DGA.

Obecnie także Belgia i Holandia postawiły na zrobotyzowane systemy przeciwminowe. Niedawno rozpoczęto budowę pierwszego bazowca dla belgijskiej floty, co symbolicznie otwiera fazę przemysłową programu rMCM.

Program SLAMF (Système de lutte anti-mines futur, pol. system przeciwminowy przyszłości), zarządzany przez DGA, zastąpi wszystkie obecne platformy do walki z minami (niszczyciele min typu Tripartite/Éridan, tendry nurków-minerów typu Vulcain i holowniki sonarów bocznych typu Antarès).

Pierwsza część programu SLAMF jest wynikiem współpracy francusko-brytyjskiej (w Wielkiej Brytanii znana jako MMCM, Maritime Mine Counter Measures, pol. morski system przeciwminowy) i jest elementem bilateralnego porozumienia wojskowego Lancaster House z 2010 r. Kontrakt na zaprojektowanie, rozwój i produkcję prototypów (po jednym w każdym państwie) został podpisany w marcu 2015 r. przez Thalesa i OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, pol. Organizacja jednoczącej współpracy w dziedzinie uzbrojenia), występującą jako instytucja zarządzająca kontraktująca w imieniu obydwu krajów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pierwsze koreańskie lekkie myśliwce z szachownicami