W odpowiedzi na interpelację czytamy, że: Ministerstwo Obrony Narodowej – poprzez program „Strzelnica w powiecie” ‒ wspiera budowę i zakup strzelnic wirtualnych, pneumatycznych, klasycznych wielkogabarytowych oraz modułowych (kontenerowych). Ostatnie ogłoszenie konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie”, które dotyczyło m.in. strzelnicy modułowej (kontenerowej), zostało opublikowane 23 października 2020 r., z terminem składania ofert do 20 stycznia br. Żadna z jednostek samorządu terytorialnego nie złożyła oferty.

Dotychczas Ministerstwo Obrony Narodowej rozstrzygnęło pięć cykli programu. Obecnie w realizacji znajduje się szósty, w ramach którego dokumenty można składać do połowy grudnia tego roku. W czterech poprzednich MON nie odniósł spodziewanych rezultatów. Udało się zawrzeć umowy z kilkoma powiatami, a pierwsze strzelnice otwarto w 2020 r.

Zakłady Mechaniczne Tarnów oferują różne konfiguracje modułowej strzelnicy kontenerowej. Trafiły one do Sił Zbrojnych RP, a także m.in. do Służby Więziennej.