Paweł Olejnik został powołany na to stanowisko na posiedzeniu rady nadzorczej PGZ 8 kwietnia 2021 roku. Wcześniej pełnił obowiązki wiceprezesa spółki.

Przed objęciem stanowiska w zarządzie PGZ, od 2018 r., był szefem Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych i pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia, zaś wcześniej, a od lutego 2018 r. członka rady nadzorczej PGZ. W latach 2016-2018 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako szef Centrum Personalizacji Dokumentów i dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.