W ramach pierwszego zamawiający poszukuje dostawcy 17 797 700 nabojów 9×19 mm Parabellum. Dostawy potrwają do połowy lipca 2021 r. Obok ceny drugim kryterium podlegającym ocenie będzie okres gwarancji na dostarczone naboje. Podmioty zainteresowane udziałem w tym postępowaniu mają czas na składanie ofert do 27 stycznia 2021 r. Jest to jeden z największych zakupów amunicji dla Policji od dłuższego czasu. To zaś może spowodować, że obok pośredników oferty bezpośrednio złożą także producenci amunicji. To podstawowa amunicja do broni strzeleckiej w Policji, gdyż podstawową bronią funkcjonariuszy są pistolety strzelające taką amunicją. Są to przede wszystkim P-99, produkowane na licencji w Fabryce Broni „Łucznik”‒Radom. Dodatkowo oddziały kontrterrorystyczne wykorzystują pistolety maszynowe rodziny HK MP5 i PM-98 Glauberyt, także wykorzystujące amunicję 9×19 mm Parabellum.

Czytaj także: Policja kupuje pistolety

W przypadku przetargu na granaty mowa o partii 1756 sztuk różnych typów: granat 1-hukowo-błyskowy (350 sztuk), 6-hukowo-błyskowy (297 sztuk), 9-hukowo-błyskowy (350 sztuk), treningowy wielokrotnego użytku (76 sztuk), treningowy wielokrotnego użytku z zapalnikiem wymiennym (683 sztuk). Także w tym przypadku dostawy potrwają do 14 lipca 2021 r. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu mają czas na składanie ofert do 2 lutego przyszłego roku. Ostatni raz granaty ‒ w podobnej liczbie ‒ zakupiono na potrzeby jednostek kontrterrorystycznych Policji w drugiej połowie 2018 r. Wówczas zamówienie podzielono pomiędzy dwóch oferentów: Griffin Group Defence (461 granatów 9-hukowo-błyskowych) i UMO (granaty 1- i 6-hukowo-błyskowe wraz z treningowymi dwóch typów).