Ostatecznie w powyższym postępowaniu wzięła jedynie udział warszawska firma PCO.

Procedurę zakupu lornetek uruchomiono w czerwcu 2019 r., a podmioty zainteresowane udziałem w przetargu miały czas na składanie swych zgłoszeń do 19 lipca 2019 r. W późniejszym okresie zamawiający miał rozesłać szczegółowe specyfikację istotnych warunków zamówienia do wybranych podmiotów. Otwarcie ofert nastąpiło 27 marca, wówczas Inspektorat Uzbrojenia poinformował oficjalnie o liczbie oferentów i przewidzianym budżecie projektu.

Jedynym podmiotem, który złożył ofertę okazało się PCO, które wyceniło dostawę urządzeń na kwotę 9 mln zł brutto. Ich dostawa miałaby zostać zrealizowana do końca listopada 2021 r. (pierwsza partia do końca listopada 2020 r.), a okres gwarancji wynosiłby aż 84 miesiące. Cena oferty przewyższa zakładany budżet, gdyż Inspektorat Uzbrojenia przewidział na zakup lornetek kwotę 7,3 mln zł brutto.

PCO ma w swojej ofercie nowoczesną lornetkę termowizyjną NPL-1T Agat.