Powodem powyższej decyzji, podjętej 29 stycznia tego roku, był brak oświadczenia potencjalnego wykonawcy o zobowiązaniu się do udzielenia stosownej licencji na warunkach określonych w umowie w przypadku zmiany lub aktualizacji oprogramowania. 21 stycznia potencjalny wykonawca uzasadnił brak możliwości złożenia wymaganego oświadczenia powołując się na umowę licencyjną zawartą między nim i Skarbem Państwa. Brak wymaganego dokumentu naruszyłby zasadę równego traktowania, co poskutkowało unieważnieniem całego postępowania ze względu na wystąpienie wady uniemożliwiającej zawarcie umowy.

Czytaj także: Serwis radarów Longbow

Postępowanie w sprawie wyboru podmiotu serwisującego system rozpoznania elektronicznego Gunica-M/S zostało ogłoszone w listopadzie 2019 r. W latach 2017-19 te usługi realizował PIT-Radwar, który jest producentem tego systemu.