Jak wskazują komentatorzy, jest to niecodzienne wydarzenie. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jednostka weszła do służby w maju 2019 r.

Zakaz opuszczania portu był wynikiem inspekcji, którą przeprowadzono 11 listopada. Wykazała listę braków i uchybień, które zdaniem oceniających zagrażają bezpieczeństwu personelu na pokładzie. Według norweskiej prasy ich usunięcie może trwać nawet do połowy 2020 r.

Inspektorzy mieli zastrzeżenia m.in. do stanu technicznego wielu zainstalowanych urządzeń, zastosowania materiałów łatwopalnych w strefie szpitalnej, braku procedur dotyczących użycia części włazów, wreszcie niezadowalającej liczby oznaczeń fluorescencyjnych. Uwagę inspektorów zwróciły także urządzenia, które nie mają aktualnych badań technicznych. Dodatkowo brak jest części dokumentacji dotyczącej prac obsługowo-remontowych prowadzonych w Republice Korei.

Okręt zaopatrzeniowy HNoMS Maud zamówiono w stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering w Republice Korei w czerwcu 2013 r. Uroczyste położenie stępki miało miejsce 15 grudnia 2015 r., a wodowanie 4 czerwca 2016 r. Formalnie Norwegowie przejęli jednostkę w listopadzie 2018 r., a do kraju Maud przybył w marcu 2019 r. Jednostka ma być ważnym elementem sił wsparcia bojowych jednostek nawodnych Królewskiej Marynarki Wojennej Norwegii, a także sił sojuszniczych.