W ramach postępowania przetargowego, które ogłoszono 28 maja, poszukiwano dostawców:

  • Hydraulicznego systemu podnoszenia czołgów Leopard 2A4/A5 (jeden komplet z opcją na drugi, z terminem realizacji do końca listopada 2019 r.),
  • Zawiesi do montażu i demontażu silnika (dwa komplety z opcją na dwa kolejne),
  • Rozpieraków hydraulicznych do opuszczania wahaczy (jeden komplet z opcją na drugi)
  • Pulpitu kontroli układu przeciwpożarowego (jeden komplet).

Czytaj także: Umowa na prace serwisowe polskiego systemu S-200

Ostatecznie 5 lipca udało się podpisać umowy z dostawcami trzech wymienionych wyżej zestawów wyposażenia. System hydraulicznego podnoszenia czołgów i rozpieraki hydrauliczne do opuszczania wahaczy dostarczy firma Fire-Max z Warszawy za kwotę 605 tys. złotych netto, zaś pulpit kontroli układu przeciwpożarowego, za kwotę 103 tys. złotych netto dostarczy Mario International Technology & Service z Gliwic. Dostawy mają zostać zrealizowane do końca listopada bieżącego roku.

Niezawarcie umowy na dostawę zawiesi do montażu i demontażu silnika wynikał z faktu, że najtańsza złożona oferta przekroczyła zakładany przez zamawiającego budżet.

Czytaj także: PZL-Świdnik z umową na serwis śmigłowców