Porozumienia zawarto z najważniejszymi zagranicznymi partnerami programu, czyli korporacjami Lockheed Martin oraz Raytheon. Wartość podpisanych umów wycenia się na około 1 mld zł., a termin ich realizacji został określony na okres do 5 lat.

W sumie mowa o jest o 13 zobowiązaniach. Umowy offsetowe dotyczą pozyskanie technologii związanych z systemami radiolokacyjnymi, w tym radarami LTAMDS, oraz systemem dowodzenia (C2). Zobowiązania offsetowe obejmują również rozszerzenie posiadanych przez krajowe zakłady kompetencji i zdolności produkcyjnych, a także transfer technologii i wiedzy do polskiego przemysłu obronnego.

Największymi beneficjentami offsetu, po stronie polskiej, będą spółki zweryfikowane przez stronę amerykańską pod względem posiadanych zdolności. Są to takie firmy jak: MESKO, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej, PCO S.A., PIT-RADWAR, Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1. Oddział w Dęblinie, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 , Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia.

II faza Programu Wisła wystartowała w maju 2022 r. wraz z przekazaniem przez Polskę zapytania ofertowego w sprawie pozyskania 3 dywizjonów, 6 baterii, systemu Patriot, obejmujących radary dookólne LTAMDS, wyrzutnie rakiet, niezbędny sprzęt dowodzenia i łączności oraz zapas pocisków rakietowych PAC-3 MSE. Zakontraktowany zostanie również pakiet szkoleniowy i logistyczny. W czerwcu ubiegłego roku zgodę na transakcję wydał Departament Stanu USA, co pozwoliło na rozpoczęcie negocjacji związanych z offsetem, których efekt widzimy w podpisanych umowach. Teraz pozostaje podpisanie kontraktu na sprzęt, co zgodnie z zapowiedziami, powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

Baterie zamawiane w ramach II fazy Programu Wisła, podobnie jak sprzęt zakupiony podczas pierwszej fazy, powstaną przy znacznym udziale polskiego przemysłu obronnego. Rodzime firmy są odpowiedzialne za dostarczenie wszystkich pojazdów specjalistycznych, w tym samochodów transportowo-załadowczych, kabin dowodzenia, a także mobilnych węzłów łączności, radarów wstępnego wykrywania celów P-18PL i radarów pasywnej lokacji PET/PCL. II faza realizacji programu zakłada również kontynuację współpracy przemysłowej, w ramach której polskie podmioty przemysłowe odpowiedzialne będą m.in. za produkcję i dostawę wyrzutni rakiet, elementów rakiet PAC-3 MSE oraz komponentów zabezpieczenia logistycznego.