25 listopada ogłoszono zawarcie umowy pomiędzy Agencją Uzbrojenia a Saab na dostawę dwóch okrętów rozpoznania radioelektronicznego pod kryptonimem Delfin. Teraz szwedzka firma ogłosiła, że weszła ona w życie, ponieważ wszystkie warunki zostały spełnione przez stronę polską. W rezultacie Saab zaksięgował 14 grudnia w zamówieniach ustaloną kwotę zaliczki. Wartość kontraktu wyniosła około 6,7 mld koron szwedzkich (ok. 2,89 mld złotych) netto.

Dwa okręty mają być dostarczone do 2027 r. Podwykonawcą Saaba, który zbuduje platformy okrętów, została stocznia Remontowa Shipbuilding z Gdańska, a strona szwedzka dostarczy specjalistyczne wyposażenie. Projekt wykona najprawdopodobniej biuro MMC Ship Design & Marine Consulting z Gdyni. W realizację umowy zostaną zaangażowane również inne podmioty polskiego przemysłu obronnego.