Artylerzyści z Żelaznej Dywizji odebrali 2 wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych oraz 2 treningowe bezzałogowe statki powietrzne Gladius. Dostawa umożliwi rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich zestawów przed kolejnymi dostawami elementów tego systemu.

Powyższe dostawy stanowią efekt realizacji umowy na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius, zawartej 6 maja br. pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia, a WB Electronics.

Przedmiotem porozumienia jest dostawa 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. Całkowita wartość umowy wynosi 2 mld zł brutto. Dostawy kolejnych elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów zostaną planowane są na II połowę przyszłego roku.