Do fazy składania ofert wstępnych Inspektorat Uzbrojenia zaprosił dwóch wykonawców ‒ polską firmę WB Electronics i austriacką Schiebel Elektronische Geräte. Ostatecznie spośród nich ofertę przesłał tylko drugi podmiot. Powodem wycofania się z rywalizacji polskiej firmy był brak stuprocentowej pewności odnośnie możliwości dostarczenia proponowanych platform w zakładanym przez zamawiającego czasie.

Program Albatros został uruchomiony 15 grudnia 2020 r. W jego ramach Inspektorat Uzbrojenia planuje zakup dwóch zestawów bezzałogowych systemów klasy taktycznej krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania (w tym jednego w opcji). Głównym zadaniem Albatrosa ma być rozpoznanie sił przeciwnika nad morzem i linią brzegową, a także wsparcie operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Z tego też względu maszyny mają otrzymać optoelektroniczną głowicę obserwacyjną i mieć możliwość integracji stacji radiolokacyjnej SAR (Synthetic Aperture Radar) oraz system łączności pozwalający na przekazywanie uzyskanych danych w czasie rzeczywistym. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostanie przekazana oferentowi zaproszonemu do składania oferty wstępnej.

Według dostępnych informacji platforma bezzałogowa o maksymalnej masie startowej do 200 kg może spełnić postawione zadania. Obok zdolności do działania z terenu przygodnego, platformy (według danych z dialogu technicznego) powinny umożliwiać operowanie w warunkach panujących na okrętach dysponujących lądowiskami i infrastrukturą lotniczą, analogicznie jak załogowe śmigłowce pokładowe. Obecnie Marynarka Wojenna RP eksploatuje parę fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, które obok lądowisk mają także po dwa hangary do wiropłatów Kaman SH-2G Super Seasprite, natomiast certyfikowane lądowiska są też na korwecie patrolowej ORP Ślązak i okręcie dowodzenia siłami obrony przeciwminowej ORP Kontradmirał X. Czernicki. Ponadto okręty ratownicze OORP Piast i Lech oraz szkolny ORP Wodnik dysponują lądowiskami, służącymi głównie w ewakuacji osób i przekazywaniu ładunków śmigłowcem, które być może będą w stanie przyjąć aparat o wskazanej masie.