W obydwu przypadkach ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach nie została jeszcze zakończona.

W przypadku programu Elektron, który jest inicjowany w ostatnich okresie po raz trzeci, tym razem jedynym podmiotem zainteresowanym udziałem w postępowaniu jest Politechnika Gdańska ‒ Centrum Morskich Technologii Militarnych. Zapalnik Elektron ma stanowić zamiennik obecnie używanych WKM-90 w kotwicznych minach morskich OS (Okrętowa Średnia) i OD (Okrętowa Duża). Obydwa typy to stare konstrukcje, wywodzące się z sowieckich min powstałych w pierwszej połowie ubiegłego wieku: OS ‒ wz. 08/39, OD ‒ KB. Pomimo upływu lat, nadal mogą być ważnym elementem potencjału obronnego Marynarki Wojennej. Elektron powinien składać się z trzech podstawowych elementów: łuski, gniazda wtykowego i spłonki. Obok partii seryjnej, zamawiający wymaga dostarczenia partii badawczo-wdrożeniowej, która ma służyć do przebadania działania urządzenia.

W przypadku zapalnika do grawitacyjnych bomb głębinowych B1/B2 (Proton) zainteresowanie projektem wyraziły dwa podmioty: Politechnika Gdańska ‒ Centrum Morskich Technologii Militarnych i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy – Centrum Techniki Morskiej. Obecnie jedynym okrętem zdolnym do użycia tego typu uzbrojenia jest korweta do zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub. Także w tym przypadku jest to kolejna próba znalezienia dostawcy, poprzednią (w grudniu 2020 r.) Inspektorat Uzbrojenia musiał unieważnić z powodu odrzucenia oferty wstępnej przez zamawiającego.