Jest to pierwszy pododdział artylerii 18. Dywizji Zmechanizowanej, który rozpoczął przezbrajanie na nowoczesny sprzęt dostarczany przez, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Hutę Stalowa Wola we współpracy z licznymi krajowymi i zagranicznymi kooperantami. 155 mm armatohaubice samobieżne Krab zastąpią w 14. das działa, które przed ponad 30 laty także wyprodukowano w Stalowej Woli – 122 mm haubice samobieżne 2S1 Goździk.

W uroczystości wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, któremu towarzyszyli m.in. dowódca 18. Dywizji Zmechanizowane gen. dyw. Jarosław Gromadziński i dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich gen. bryg. Dariusz Lewandowski.

14. das przejął komplet sprzętu stanowiącego wyposażenie baterii, a więc nie tylko sprzęt bojowy – działa samobieżne (osiem) i wozy dowodzenia WD/WDSz (cztery – wóz dowódczo-sztabowy dowódcy dywizjonu, wóz dowodzenia dowódcy baterii, dwa wozy dowodzenia dowódców plutonów ogniowych), ale także sprzęt zabezpieczenia działań – dwa wozy amunicyjne WA oraz wóz remontu uzbrojenia i elektroniki WRUiE. Żołnierze baterii przeszli we wrześniu i październiku br. intensywne szkolenie w Hucie Stalowa Wola, które zwieńczyło strzelanie ostrą amunicją z nowych dział na poligonie w Nowej Dębie. Dostawa sprzętu odbyła się zgodnie z harmonogramem zapisanym w umowie z grudnia 2016 r. Jak podsumował prezes Huty Stalowa Wola S.A. Bartłomiej Zając: Wywiązywanie się przez HSW S.A. bez opóźnień z bieżących dostaw sprzętu wojskowego jest naszym priorytetem i staje się, mam nadzieję, naszym atutem. Dziś kolejni artylerzyści otrzymują haubice Krab i sprzęt towarzyszący zgodnie z umową. Brak opóźnień z naszej strony umożliwia Wojsku Polskiemu realizowanie zgodnie z planem celów rozwojowych, szkoleniowych i taktycznych. Tak samo, tj. o czasie i zgodnie z planem, odbyły się dostawy pozostałego sprzętu i uzbrojenia z Huty Stalowa Wola w 2021 roku. Mam tu na myśli kolejne egzemplarze 120 mm moździerzy Rak na KTO z podsystemami dowodzenia i logistycznym czy sprzętu inżynieryjnego tj. uniwersalnych maszyn inżynieryjnych UMI 9.50 oraz spycharko-ładowarek SŁ-34C. To kolejny rok, który zamykamy z satysfakcją, bo pomimo licznych ograniczeń covidowych dotyczących gospodarki polskiej, jak i naszych partnerów z zagranicy, wywiązaliśmy się z kontraktów. Nasi pracownicy wypełnili swoją rolę doskonale, dzięki czemu HSW S.A. mogła świadczyć Siłom Zbrojny RP usługi na najwyższym poziomie.

St. szer. Wojciech Król CO/MON

Dostawy pierwszego w Wojsku Polskim DMO Regina ‒ do 11. Mazurskiego pułku artylerii 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, były efektem umowy zawartej 12 maja 2008 r. pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A. (oraz aneksów do niej z czerwca 2012 r. i grudnia 2014 r.) i trwały w latach 2012-2017. Kolejne DMO Regina trafiają do wyposażenia Sił Zbrojnych RP na mocy umowy zawartej 14 grudnia 2016 r. przez Inspektorat Uzbrojenia MON z Hutą Stalowa Wola S.A. na dostawę sprzętu czterech dywizjonowych modułów ogniowych (DMO) Regina w latach 2019-2024. Jej wartość to niemal 4,65 mld złotych brutto.

Pierwszy spośród zamówionych w 2016 r. DMO trafił do 5. Lubuskiego pułku artylerii w Sulechowie, wchodzącego w skład 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Sprzęt poszczególnych baterii dostarczono, zgodnie z zapisami umowy, w marcu, czerwcu i październiku 2019 r.

W 2020 roku dwie baterie drugiego seryjnego DMO weszły do uzbrojenia 23. Śląskiego pułku artylerii z Bolesławca z 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Do końca czerwca formalnie przekazano sprzęt pierwszej baterii, który jednak początkowo pozostał w Stalowej Woli i posłużył do szkolenia artylerzystów obydwu wspomnianych baterii DMO pułku z Bolesławca (taki tryb przyjęto w związku z pandemią COVID-19). Sprzęt drugiej baterii został przekazany pod koniec października 2020 r., zaś pojazdy pierwszej ostatecznie trafiły do macierzystej jednostki w grudniu 2020 r. Dostawa sprzętu trzeciej baterii nastąpiła pod koniec czerwca 2021 r. co zakończyło wdrażanie kompletnego DMO do 5. pa.

Dwa kolejne DMO Regina zostaną przekazane jednostkom wchodzącym w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej. Sprzęt trzeciego seryjnego DMO zaczął właśnie być dostarczany 14. dywizjonowi artylerii samobieżnej z Jarosławia. 14. das dysponował dotąd trzema bateriami 122 mm samobieżnych haubic 2S1 Goździk. Kolejne jego baterie mają otrzymać nowy sprzęt w 2022 r.

St. szer. Wojciech Król CO/MON

Ostatni z zamówionych, czwarty DMO, trafić ma według obowiązujących planów do nowosformowanego dywizjonu artylerii samobieżnej w Siedlcach ze składu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Wesołej. Formowanie dywizjonu rozpoczęło się w 2021 roku. Zgodnie z zapisami umowy jego baterie otrzymać mają nowy sprzęt w latach 2023-2024. Dzięki dysponowaniu dwoma DMO Regina i dywizjonem systemu rakietowego HIMARS, a także dywizjonem polowego systemu rakietowego WR-40 Langusta w 18. pułku artylerii w Nowej Dębie, w połowie obecnej dekady 18. DZ będzie związkiem taktycznym dysponującym największą siłą ognia w całych Wojskach Lądowych Sił Zbrojnych RP! Na tym dostawy nowego sprzętu artyleryjskiego do pododdziałów 18. DZ z polskiego przemysłu obronnego bynajmniej się nie zakończą, ponieważ planowane jest sukcesywne wdrażanie kolejnych KMO Rak do batalionów zmechanizowanych i zmotoryzowanych oraz trzech DMO Regina do 18. pułku artylerii i 19. dywizjonu artylerii samobieżnej z Chełma ze składu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.