Przypomnijmy, w sierpniu 2020 r. ogłoszono postępowanie mające wyłonić dostawcę taktycznego systemu symulatorowego symulacji lotów, a w październiku rozpoczęto przetarg na dostawę zasobników rozpoznawczych wyposażonych w radary SAR.

Jak czytamy w odpowiedzi: Informuję, że w ramach postępowania dotyczącego pozyskania taktycznego systemu symulatorowego symulacji lotów F-16C/D Block 52+ Jastrząb, po otrzymaniu ofert wstępnych złożonych przez Elbit Systems Ltd., L-3 Technologies Inc. oraz konsorcjum w składzie: KenBIT Sp. z o.o. (lider) wraz z Virtual Reality Media S.A., przeprowadzono z wykonawcami negocjacje techniczne. W dalszej kolejności do wykonawców zostaną wysłane zaproszenia do złożenia ofert, tzw. Ostatecznych. System ma obejmować cztery symulatory z opcją na piąte urządzenie. Najprawdopodobniej ich dostawa ma pozwolić na zastąpienie urządzeń dostarczonych przed 15 laty w ramach pakietu wyposażenia dodatkowego programu Peace Sky, który dotyczył zakupu samolotów F-16C/D Jastrząb wraz z elementami dodatkowymi. Według informacji, które zostały upublicznione w połowie ubiegłego roku, wówczas dostarczone symulatory nie zostały w toku eksploatacji zmodernizowane, są zużyte i pilnie potrzebowały usprawnień, aby mogły efektywnie służyć do dalszego szkolenia. Nie można wykluczyć, że nowy system pozwoli na zastąpienie obecnie używanych, których remont i modernizacja okazała się nieopłacalna.

W przypadku zasobników rozpoznawczych Inspektorat Uzbrojenia informuje: Po przeprowadzeniu oceny wniosków wykonawców o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na system rozpoznania powietrznego SAR, do uczestników spełniających warunki udziału, tj. Elta Systems Ltd. oraz Goodrich Corporation, wysłano zaproszenia do złożenia ofert wstępnych. Aktualnie Inspektorat Uzbrojenia oczekuje na złożenie przez wykonawców ofert wstępnych w postępowaniu. Prowadzona procedura przewiduje zakup trzech zasobników wraz z niezbędnym wyposażeniem naziemnym. Obecnie polskie F-16C/D Jastrząb do zadań rozpoznawczych wykorzystuje siedem zasobników rozpoznania obrazowego Goodrich DB-110 i optoelektroniczne zasobniki obserwacyjno-celownicze Lockheed Martin Sniper XR ATP. Zakup nowych urządzeń rozpoznawczych może mieć związek z dotychczasowymi doświadczeniami eksploatacyjnymi, które obejmują loty wzdłuż granic wschodnich, a także udział w misji na Bliskim Wschodzie.