Bezzałogowe Orliki coraz bliżej? MON tłumaczy

13 sierpnia Kancelaria Sejmu opublikowała odpowiedź na interpelację posła Pawła Bejdy (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) dotyczącą postępów realizacji, podpisanego 30 listopada 2018 r., kontraktu na dostawę do Sił Zbrojnych RP ośmiu bezzałogowych systemów powietrznych Orlik z 40 aparatami latającymi za niemal 800 mln złotych.

Publikacja: 23.08.2021 14:14

Bezzałogowe Orliki coraz bliżej? MON tłumaczy

Foto: materiały prasowe

W odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz napisał:

„Zamawiający, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach dokonania oceny złożonej oferty, przeprowadził sprawdzenia weryfikacyjne sprzętu wojskowego. Nie stwierdzono uchybień dotyczących powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcom, w tym w zakresie zgodności z treścią oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP). Wyniki oceny występowania PIBP stanowią informację niejawną. Zgodnie z przeprowadzonymi w resorcie obrony narodowej analizami wartość realizacji zadania przed udzieleniem zamówienia była zbieżna z całkowitą wartością zawartej Umowy. Zamówienie obejmuje część gwarantowaną ‒ dostawę 8 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) ORLIK wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz prawo opcji na zakup dodatkowych 4 zestawów. Wskazanie Konsorcjum, którego liderem jest PGZ S.A., jako Wykonawcy zadania na dostawę BSP ORLIK, nie wiązało się ze zwiększeniem środków finansowych. Nie stwierdzono również uchybień w zakresie ochrony informacji niejawnej w ramach realizowanej Umowy.

Aktualnie trwa realizacja Umowy zawartej z Konsorcjum. W 2020 r. Zamawiający zatwierdził uzgodniony z Wykonawcą Projekt Wykonawczy, a obecnie Wykonawca opracowuje i testuje rozwiązania techniczne dla BSP Orlik. Zamawiający nie otrzymał od Wykonawcy żadnej informacji o braku możliwości wykonania Umowy.”

Z całą pewnością ostatni akapit jest bardzo ważny. Wskazuje bowiem, że prace są kontynuowane i nic nie wskazuje na zerwanie umowy bądź dalsze opóźnienia w jej realizacji (ze względu na pandemię COVID-19 zamawiający uwzględnił 11, spośród 17 wnioskowanych, miesięcy przesunięcia terminu). System Orlik ma zwiększyć świadomość sytuacyjną jednostek Wojska Polskiego, w tym m.in. pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Czytaj także: Finiszuje ZSSW. Cyfrowy i zabójczy hit zbrojeniówki

Umowa obejmuje dostawę ośmiu systemów w latach 2021-2023 z opcją na cztery kolejne (w przypadku pełnej realizacji dostawy miały zakończyć się do 2026 r.). Każdy system ma składać się z: pięciu platform powietrznych PGZ-19RA, wyrzutni startowej, wozu logistycznego, naziemnej stacji kontroli, naziemnego terminala danych, wynośnego terminala wideo i przenośnego terminala wideo. Dodatkowo dostawca ma dostarczyć zintegrowany system szkolno-logistyczny wraz z niezbędnymi pakietami. Maksymalna masa startowa BSP wynosi do 150 kg. Ładunek użyteczny stanowi głowica optoelektroniczna Wescam MX-8, integrująca kamerę dzienną, kamerę termowizyjną, dalmierz laserowy i laserowy wskaźnik celu. Ponadto PGZ-19RA wyposażony będzie mógł zostać w radar SAR o bardzo wysokiej rozdzielczości. Lądowanie odbywać się w sposób klasyczny lub przy pomocy spadochronu.

W sierpniu MON odpowiedział na interpelację Pawła Bejdy w sprawie realizacji programu Orlik. Fot. WZL nr 2

W odpowiedzi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz napisał:

„Zamawiający, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach dokonania oceny złożonej oferty, przeprowadził sprawdzenia weryfikacyjne sprzętu wojskowego. Nie stwierdzono uchybień dotyczących powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcom, w tym w zakresie zgodności z treścią oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP). Wyniki oceny występowania PIBP stanowią informację niejawną. Zgodnie z przeprowadzonymi w resorcie obrony narodowej analizami wartość realizacji zadania przed udzieleniem zamówienia była zbieżna z całkowitą wartością zawartej Umowy. Zamówienie obejmuje część gwarantowaną ‒ dostawę 8 zestawów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) ORLIK wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz prawo opcji na zakup dodatkowych 4 zestawów. Wskazanie Konsorcjum, którego liderem jest PGZ S.A., jako Wykonawcy zadania na dostawę BSP ORLIK, nie wiązało się ze zwiększeniem środków finansowych. Nie stwierdzono również uchybień w zakresie ochrony informacji niejawnej w ramach realizowanej Umowy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego