Zgodnie z uchwałą, wykonawcą programu jest szef resortu obrony narodowej, a jego realizacja ma przypadać na lata 2021-2026.

Program obejmuje wyposażenie SZ RP w: czołgi, pakiet logistyczny, pakiet szkoleniowy i środki bojowe, szkolenie personelu, przygotowanie infrastruktury oraz sfinansowanie wydatków związanych z wyborem określonego rodzaju czołgu i amunicji. Środki na realizację programu mogą pochodzić z kilku źródeł. Ze środków budżetu państwa niezaliczanych do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych lub z innych, niesprecyzowanych w uchwale, źródeł. Coroczne wydatki na program w okresie obowiązywania uchwały, który wg wicepremiera Kaczyńskiego ma być wart 23,3 mld zł, nie przekroczą 4,8 mld zł. Tym samym program może być podzielony na kilka etapów. Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania.

Czytaj także: Polska kupuje czołgi M1A2 ABRAMS SEPv3

Sam program wieloletni „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi” ma mieć na celu zwiększenie potencjału obronnego RP poprzez pozyskanie nowych czołgów podstawowych i towarzyszących im wozów wsparcia i zabezpieczenia. Według twórców uchwały, cel ów jest jednym z głównych postulatów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (SBN RP) z 12 maja 2020 r., choć w samym dokumencie słowo „czołg” czy „Abrams” nie pada ani razu. Twórcy uchwały powołują się jednak na inny fragment: (konieczność) Wzmocnienia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu mobilności i modernizacji technicznej.

Treść uchwały dotyczącej zamiaru kontrowersyjnego zakupu dostępna jest w linku.