Kontrakt ma wartość 1,5 mln złotych netto. Oferta Sportisu była jedyną, która wpłynęła do zamawiającego. Samo postępowanie przetargowe ogłoszono w czerwcu tego roku. Obejmuje dostawę dwóch hybrydowych łodzi minerskich (po jednej dla baz w Gdyni i Świnoujściu).

Morskie łodzie minerskie stanowią uzupełnienie okrętów przeciwminowych. Pozwalają na dopłynięcie w miejsca niedostępne dla większych jednostek. Ich zakup to jeden z elementów modernizacji sprzętowej jednostek Marynarki Wojennej. W najbliższych dniach można spodziewać się podpisania umowy na zakup platformy do transportu ładunków niebezpiecznych. W budowie znajdują się także dwa niszczyciele min typu Kormoran.

Czytaj także: Kto zbuduje Magneto dla Marynarki Wojennej?

Dla firmy Sportis to kolejny sukces na militarnym rynku. 5 sierpnia podpisała umowę z Komendą Portu Wojennego w Gdyni w sprawie dostawy dwóch łodzi o wartości 1,1 mln zł brutto.

""

Sportis w minionych latach dostarczał już łodzie hybrydowe dla saperów Marynarki Wojennej. Fot./Marynarka Wojenna/8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

radar.rp.pl