Szczegóły zamówienia otrzymają podmioty zakwalifikowane do składania ofert ostatecznych. Wiadomo tylko, że dostawy mają rozpocząć się we wrześniu i potrwają do końca listopada tego roku. Postępowanie ma charakter ograniczony, zamawiający zakłada udział od trzech do pięciu oferentów. Termin składania dokumentów upływa 20 lipca.

Czytaj także: JW GROM szuka dostawcy wyrzutni pocisków przeciwpancernych

Karabinki HK416 różnych wersji stały się podstawową bronią operatorów około dziesięciu lat temu, kiedy podjęto decyzję o zastąpieniu nimi dotychczas używanych karabinków M4. Jedynym wyjątkiem w Wojsk Specjalnych jest Jednostka Wojskowa Formoza, której operatorzy wykorzystują karabinki HK G36KV3.