Na liście znalazły się:

  • Konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa wraz z Zakładami Metalowymi DEZAMET, MESKO, Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi BELMA i Zakładami Produkcji Specjalnej GAMRAT (spolonizowany granatnik M72 na licencji Nammo),
  • Saab Technologies Poland,
  • Griffin Group Defence (Dynamit Nobel RGW 90),
  • Cenzin,
  • Instalaza z Hiszpanii,
  • Works 11 (RPG-75),
  • Metalexport-S,
  • Alfa,
  • Raytheon Missile Systems Co. ze Stanów Zjednoczonych.

Sam dialog zaplanowano na 2-3 kwietnia. Zebrane informacje pozwolą na przygotowanie dokumentacji do planowanego jeszcze na bieżący rok zakupu. Część z wymienionych podmiotów, przede wszystkim krajowe, są reprezentantami zagranicznych producentów granatników.

Czytaj także: Siły Zbrojne RP dostaną nowe granatniki przeciwpancerne

Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zakup nawet 150 tys. granatników jednorazowych. Broń ma być eksploatowana przez minimum 20 lat. Obecnie w Wojsko Polskie używa niewielkie liczby granatników Saab AT-4 i RPG-75 tej kategorii. W obydwu przypadkach ich użytkownikami są jednostki Wojsk Specjalnych.