MON obiecuje wyścig zbrojeń za 500 miliardów złotych

Armia wydłużyła do 15 lat horyzont planowania modernizacji. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisałplan zmian i inwestycji unowocześniających wojsko do 2035 roku. Wydatki w latach 2021-35 mają przekroczyć 0,5 bln złotych – przewiduje dokument.

Publikacja: 10.10.2019 16:01

Fot./MON

Fot./MON

Foto: Fot./MON

Szef MON obiecał, że już w 2025 r. nakłady na modernizację wyniosą 24 mld zł, zaś w 2050 wzrosną 50 mld zł. Łącznie przez wszystkie te lata MON planuje wydać ponad 0,5 bln zł.

– Nowy plan prze­wi­duje wydatki na moder­ni­za­cję na miarę ocze­ki­wań żoł­nie­rzy Wojska Polskiego. To aż 524 mld zł na nowe uzbro­je­nie i wypo­sa­że­nie dla tych, któ­rzy strzegą naszego bez­pie­czeń­stwa – mówił.

Min. Błaszczak tłumaczył, że wydłużenie procesu planistycznego z 10 do 15 lat będzie służyło usprawnieniu wydatków. Pozwoli to utrzymać rosnącą dynamikę przedsięwzięć związanych z unowocześnianiem armii.

Patrioty, Homary i Kruki

Minister podczas czwartkowej uroczystości, w 1 Brygadzie Pancernej w Wesołej, chwalił się dokonaniami.

Czytaj także: Mariusz Błaszczak: Chcemy rozwijać zdolności polskich sił zbrojnych

Wymienił m.in. zakup systemu przeciwrakietowego Patriot (2 baterii), wyrzutni HIMARS (1 dywizjon), czy zamówienie śmigłowców wsparcia z zakładów w Mielcu i Świdniku.

–  Po pozyskaniu wiropłatów dla Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej, zrealizujemy program „Kruk”. Dzięki niemu pozyskamy nowoczesne śmigłowce uderzeniowe dla wojsk lądowych – poinformował Błaszczak.

Szef MON przypomniał, że w lipcu tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał dokument w sprawie  określenia głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP i przygotowań do obrony państwa na lata 2021-2035

Czytaj także: Witold Słowik: Za naszą koncepcją stoi bezpieczeństwo państwa i rachunek ekonomiczny

Rada Ministrów zaakceptowała szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej armii tym okresie.

Harpia wsparta bojowymi dronami

Minister Błaszczak podkreślał przy tym, że priorytetowym programem, realizowanym przez MON pozostaje „Harpia”, czyli zakup 32 samolotów piątej generacji F-35A, które zrewolucjonizują obronę powietrzną i przeniosą bojowe lotnictwo na nowy, wyższy poziom.

""

Fot./MON

radar.rp.pl

Nowym programem uzupełniającym program „Harpia” i wzmacniającym zdolności uderzeniowe nowych myśliwców jest program „Harpi Szpon”.

Czytaj także: Jest zgoda Departamentu Stanu na sprzedaż F-35 Polsce

– Polska będzie zabiegać o uczestnictwo w programie „loyal wingman”, dotyczącym opracowania i rozwoju samolotu bezzałogowego w technologii stealth czyli niewykrywalnego przez radary. Taki dron, będzie uczył się zachowania pilota samolotu już na etapie szkolenia. Celem tego szkolenia będzie wspólne wykonywanie zadań rozpoznawczych czy bojowych. Pod kontrolą pilota, dron będzie mógł wykonać uderzenie na dobrze chronione obiekty przeciwnika, na przykład w głębi jego ugrupowania,  nie wystawiając pilota na zagrożenie.

Użycie tych systemów, będących połączeniem powietrznych platform załogowych i bezzałogowych, zwiększy także możliwość rażenia poprzez przenoszenie różnorodnych typów kierowanych pocisków rakietowych czy bomb – poinformował szef MON.

W Planie Modernizacji Technicznej zaplanowane zostały także środki na zakup dodatkowych samolotów F-16 dla Wojska Polskiego.

Czytaj także: Mi-24 pozostaną w służbie. Pytanie tylko, do kiedy?

Z nowości, jakie wymienił minister, wspomnieć trzeba także o Programie Obserwator.

– Współczesne pole walki opiera się przede wszyst­kim na infor­ma­cji. Dlatego przy­go­to­wa­li­śmy pro­gram kom­plek­so­wego roz­woju zdol­no­ści do wie­lo­po­zio­mo­wego i zin­te­gro­wa­nego roz­po­zna­nia sate­li­tar­nego i obra­zo­wego. W ramach nowego pro­gramu „Obserwator” Siły Zbrojne pozy­skają sate­lity, mikro­sa­te­lity, samo­loty roz­po­znaw­cze oraz całą gamę dro­nów. Efekty ich pracy będą gro­ma­dzone i ana­li­zo­wane w ośrodku roz­po­zna­nia obra­zo­wego i wyko­rzy­sty­wane przez żoł­nie­rzy pod­czas dzia­łań – mówił szef MON.

""

Fot./MON

radar.rp.pl

Plany modernizacyjne Marynarki Wojennej

W naj­now­szym Planie Modernizacji Technicznej zna­lazł się m.in. pro­gram „Miecznik” oraz „Orka”, dla któ­rego pla­no­wane jest roz­wią­za­nie pomo­stowe, które pozwoli na pozy­ska­nie dwóch okrę­tów pod­wod­nych w naj­bliż­szym cza­sie i zapewni cią­głość szko­le­nia pod­wod­nia­ków.

Wojsko Polskie pozy­ska także 6 lek­kich okrę­tów rakie­to­wych w pol­skich stocz­niach, w ramach pro­gramu „Murena”.

""

Graf./MON

radar.rp.pl

Zamówienia dla rodzimego przemysłu

Minister zapewniał, że pamięta o polskim przemyśle zbrojeniowy. Dlatego resort obrony konsekwentnie zwiększa zamówienia na sprzęt produkowane przez rodzime zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Błaszczak przypomniał kontrakty zawarte ze spółkami PGZ. Mowa przede wszystkim o dostawach samobieżnych moździerzy Rak czy armato-haubic Krab. Na ostatniej prostej jest także program badawczo rozwojowy związany z budową nowych bojowych wozów piechoty Borsuk.

""

Graf./MON

radar.rp.pl

W planach jest , pozyskanie czołgów nowej generacji w ramach programu „Wilk”.

Jednym z programów skierowanych do polskiego przemysłu obronnego jest również program „Ottokar Brzoza”. Zakłada on pozyskanie kilkudziesięciu sztuk niszczycieli czołgów dla pułku przeciwpancernego.

Roboty saperskie i bezzałogowe systemy walki

Nowy plan uwzględnia też kontraktowanie nowoczesnych inżynieryjnych  obotów wspomagających  pracę saperów. Zapewnią one wykrywanie, usuwanie i neutralizację niewybuchów oraz zdalnych urządzeń wybuchowych.

Roboty są opracowane w całości przez polskich inżynierów i wyprodukowane w naszej zbrojeniówce.

– Pamiętamy także o innowacyjnych technologiach. W ramach programu „Groszek” kupimy zasobniki lotnicze z subamunicją automatycznie reagującą na wykryte obiekty. To uzbrojenie, które umożliwia zwalczanie dużych grup nieprzyjaciela takich jak pododdziały zmechanizowane, pancerne czy samoloty i śmigłowce na lądowiskach.

Program „Gladius” zakłada z kolei pozyskanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych, tak zwanej „amunicji krążącej” – zapowiedział szef MON.

""

Graf./MON

radar.rp.pl

Cyberbezpieczeństwo

Wojsko Polskie dalej będzie rozwijało program cyber.mil. Inicjatywa ma na celu stworzenie pakietu krajowych narzędzi i oprogramowania, które będą wykorzystywać najnowocześniejsze polskie technologie kryptograficzne. System ma stanowić skuteczną obronę polskiej cyberprzestrzeni.

– Perspektywy rozwoju polskich sił zbrojnych są dobre. Perspektywy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju, także są bardzo dobre – zapewniał Błaszczak.

Minister podkreślał, że ta ocena wynika, z realizacji trzech elementów. Zwiększania liczebności polskiej armii, wyposażania jej w najnowocześniejszy sprzęt oraz z bliskich relacji Polski z USA.Fot

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego