Do Szwecji popłynęły okręty rakietowe projektu 660M OORP Piorun i Orkan. Jednostki tego typu są jedynymi w MW RP nosicielami ciężkich pocisków przeciwokrętowych z możliwością rażenia celów lądowych w pasie wybrzeża Saab Diehl Defence RBS 15 Mk3. Każdy może ich zabrać do ośmiu, choć typową jednostką ognia są cztery rakiety. Polska zakupiła 36 bojowych RBS-ów i dwie telemetryczne (bez głowicy bojowej, ale z aparaturą rejestrującą parametry lotu). Zapewne te ostatnie zostaną użyte w ćwiczeniu.

Rakietowym Orkanom towarzyszą fregata rakietowa ORP Gen. K. Pułaski typu O. H. Perry i okręt ratowniczy ORP Lech projektu 570M.

Będzie to pierwsze strzelanie pocisków RBS-15, będących w użyciu naszej floty. Na razie Ministerstwo Obrony Narodowej ani Marynarka Wojenna nie podają szczegółów operacji. Zapewne więcej informacji poznamy post factum.