Leonardo oferuje Polsce nowoczesne systemy oparte na szerokim pakiecie przemysłowym i operacyjnym, aby sprostać współczesnym potrzebom obronnym.

– Choć rolą strony przemysłowej nie jest ocena, jak najlepiej wykorzystywać platformy w doktrynie operacyjnej sił zbrojnych, z pewnością możemy podkreślić, że główną, jasną zaletą samolotu M-346FA, w stosunku zarówno do starszych platform, jak i nowoczesnych konkurencyjnych, jest koszt godziny lotu – w Polsce wzmocnioną dzięki wspólnej logistyce z samolotami szkolnymi M-346 Bielik, które już dziś znajdują się we flocie Sił Powietrznych. Jest to kluczowe przesłanie, wraz z wymaganym osiągnięciem „masy krytycznej” lotnictwa bojowego oraz interoperacyjności z innymi typami samolotów, które znajdują się w służbie w Siłach Powietrznychpowiedział Marco Lupo, prezes Leonardo Poland.

Dzięki swojej dwusilnikowej konfiguracji i zwielokrotnieniu instalacji pokładowych, co podnosi bezpieczeństwo podczas walki, M-346FA reprezentuje kompletny zasób możliwości bojowych, pełną interoperacyjność z samolotami F-16 i F-35, a więc pozwala przejąć od tych samolotów szeroki zakres misji w nowoczesnym sieciocentrycznym środowisku za ułamek kosztów.

Dodatkowo, jako platforma całkowicie interoperacyjna z NATO, M-346FA może zwiększyć zdolności polskich Sił Powietrznych do wspierania misji NATO przy różnorodnych zagrożeniach, włączając w to koalicyjne misje zagraniczne (w tym zamorskie), jak również na wschodniej flance Sojuszu lub podczas przebazowań w celu realizacji zadań nadzoru powietrznego (air policing). Dzięki dużemu podobieństwu konstrukcji z odrzutowcem szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik, koszty wprowadzenia do służby w polskich Siłach Powietrznych samolotów M-346FA mogą być niższe zarówno za sprawą wspólnej logistyki jak również niewielkich kosztów dodatkowych związanych z przeszkoleniem operacyjnym pilotów na nową platformę.

Foto: M-346 Bielik Credits: R. Niccoli

Foto: M-346 Bielik Credits: R. Niccoli

Mat. Partnera

Możliwości operacyjne samolotów M-346FA pozwalają wykorzystywać je bardzo efektywnie w konfliktach asymetrycznych, ale także w konfliktach pełnoskalowych, w zadaniach: bliskiego wsparcia wojsk lądowych (CAS – Close Air Support), także ze wsparciem cyfrowym (CAS-D), air policing / nadzoru przestrzeni powietrznej, przechwytywania celów wolno lecących, naprowadzania z powietrza na cele naziemne (FAC-A – Forward Air Support – Airborne), bojowych misji poszukiwawczo-ratowniczych (CSAR – Combat Search And Rescue), izolowania, w tym izolowania pola walki (BAI – Battlefield Air Interdiction), lotniczego wsparcia taktycznego działań morskich (TASMO – Tactical Air Support for Maritime Operations), a także rozpoznania (RECCE).

Samoloty myśliwsko-bombowe Su-22 wejdą w fazę wycofywania w 2025 roku. Oczekuje się, że decyzja o ich zastąpieniu zostanie podjęta szybko, aby zapewnić utrzymanie przynajmniej minimalnej liczby samolotów w służbie. M-346FA daje nie tylko możliwość zastąpienia Su-22, ale także znaczącego zwiększenia możliwości polskich Sił Powietrznych w przystępny sposób.

W pełni wyposażony do zadań

M-346FA ma siedem  zewnętrznych punktów mocowania pozwalających wykorzystywać szeroki zakres uzbrojenia i wyposażenia: kierowane laserowo i GPS bomby lotnicze, pociski rakietowe do zwalczania celów naziemnych i powietrznych, zasobnik z działkiem, a także zasobniki rozpoznawcze i wskazywania celów. M-346FA oferuje także możliwość uzupełniania paliwa w locie dla realizacji długotrwałych misji.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

M-346FA jest wszechstronną platformą, którą łatwo można przystosować do przyszłych wymagań i integracji z obecnymi i przyszłymi systemami uzbrojenia, włączając w to opracowywane na Zachodzie pociski  krótkiego i średniego zasięgu do zwalczania celów powietrznych, a także uzbrojenia precyzyjnego typu stand-off obejmującego środki do zwalczania celów naziemnych, czy zasobników walki elektronicznej (ECM).

Radar kierowania ogniem Leonardo Griffo-346 ma wiele różnych operacyjnych trybów pracy wspierających misje zwalczania celów powietrznych jak i naziemnych. Radar ma duży zasięg wykrywania i śledzenia celów we wszystkich trybach działania (wsparcia misji powietrze-powietrze, misji powietrze-ziemia, dowolna wysokość, dowolny rodzaj celu), z możliwością wyświetlania danych w wysokiej rozdzielczości. Radar ten cechuje się szerokim obszarem skanowania i może śledzić jednocześnie do 10 celów w trybie jednoczesnego skanowania i śledzenia (TWS – Track While Scan). Wskazywanie celów jest łatwe do przeprowadzenia dzięki koncepcji HOTAS (Hands On Throttle And Stick) i nahełmowemu wyświetlaczowi (HMD – Helmet Mounted Display).

M-346FA jest wyposażywszy w wysokiej klasy systemy umożliwiające korzystanie z sieciocentrycznego środowiska pola walki i taktycznego łącza danych (TDL – Tactical Data Link), co pozwala dzielić się informacjami o celach uzyskanymi z czujników zamontowanych na pokładzie samolotu, ale także korzystać z taktycznego obrazu pola walki uzyskanego z innych statków powietrznych jak i jednostek naziemnych zaangażowanych w działania.

Foto: M-346FA Credits Alessandro Maggia

Foto: M-346FA Credits Alessandro Maggia

Mat. Partnera

Zwiększona przeżywalność i efektywność operacyjna

Duża przeżywalność M-346FA została uzyskana nie tylko dzięki dwóm silnikom i zwielokrotnionym instalacjom pokładowym, ale także wszechstronnemu układowi Defensive Aids Sub-System (DASS), który obejmuje system ostrzegania o opromieniowaniu wiązką radarową (RWR – Radar Warning Receiver), system ostrzegania o zbliżających się pociskach rakietowych (MAWS – Missile Approach Warning System), a także wyrzutnię pułapek termicznych i dipoli (Chaff and Flare Dispenser). Dedykowany zestaw obniżający sygnaturę radarową jest przewidziany w celu dalszego zmniejszenia wykrywalności samolotu. Te zdolności nakładają się na doskonale znane osiągi samolotu M-346FA, nawet na małych wysokościach i z podwieszeniami.

Konfiguracja kabiny z dwoma fotelami w układzie tandem powoduje, że M-346FA jest doskonale przygotowany do złożonych misji zwalczania celów naziemnych dzięki doskonałej widoczności na zewnątrz z obu foteli. Z tylnego siedzenia może być pełniona funkcja operatora systemu uzbrojenia lub specjalistyczna rola FAC-A (Forward Air Controller – Airborne).

Obserwuje się rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem lekkich samolotów bojowych, takich jak M-346FA, które, działając w środowisku sieciocentrycznym, wyposażone w nowoczesne inteligentne systemy uzbrojenia do zwalczania celów powietrznych i naziemnych, pozwalają wypełniać różnorodne zadania. Samolot w wersji Fighter Attack (myśliwsko-uderzeniowej) jest doskonałym rozwiązaniem uzupełniającym możliwości samolotów takich jak F-35, czy F-16 przy bardzo niskich kosztach w całym okresie eksploatacji i jednocześnie zapewnia Siłom Powietrznym alternatywne możliwości działania wobec obecnych i przyszłych zagrożeń.

Foto: M-346FA Credits Alessandro Maggia

Foto: M-346FA Credits Alessandro Maggia

Mat. Partnera

Gotowe rozwiązanie dla pilotów obecnych i przyszłych myśliwców

Siły Powietrzne USA certyfikowały zintegrowany system szkolenia polskich Sił Powietrznych wykorzystujący M-346 Bielik w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie jako odpowiednik szkolenia prowadzonego na T-38C Talon w USA Introduction to Fighter Fundamentals. Oznacza to, że dzięki M-346 Advanced Jet Trainer (AJT), na którym bazuje wersja Fighter-Attack (FA), przyszli polscy piloci są gotowi do szkolenia i obsługi samolotów F-16 i F-35. Dlatego platforma M-346 jest najlepszym rozwiązaniem dla pełnego spektrum zadań od szkolenia po działania bojowe.

Korzyści przemysłowe dla wzmocnienia odporności i bezpieczeństwa militarnego kraju

Oprócz kwestii operacyjnych, które zaspokaja samolot M-346FA, Leonardo prezentuje pakiet korzyści przemysłowych i technologicznych dla Polski. Opracowanie polskiego wariantu M-346FA, któremu sprzyja obniżająca ryzyko dojrzałość tego programu, zapewniłoby utrzymania zdolności lotnictwa bojowego, zapewniając realne bezpieczeństwo i korzyści przemysłowe, w oparciu o wzajemną współpracę Leonardo i polskich firm.

Foto: Leonardo M346FA

Foto: Leonardo M346FA

Mat. Partnera

Udział polskiego przemysłu w opracowaniu polskiego wariantu M-346FA byłby bodźcem innowacyjnym, prowadzącym do odnowy zdolności polskiego przemysłu lotniczego, zapewniającym mu ważne miejsce w europejskim sektorze aeronautycznym. Dzięki połączeniu 80-letniego doświadczenia Leonardo w rozwijaniu platform bojowych oraz istniejącej wiedzy polskich przedsiębiorstw lotniczych w produkcji odrzutowców i maszyn szkoleniowych, możliwym będzie niebywałe przyspieszenie rozwoju tych firm.

Marco Lupo, prezes Leonardo Poland powiedział: „Leonardo przykłada duże znaczenie do swojego zaangażowania w Polsce. Spółka Leonardo Poland z siedzibą w Warszawie została utworzona w styczniu 2019 r., jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku obronności i bezpieczeństwa, współpracując z lokalnymi podmiotami biznesowymi. Leonardo doskonale rozumie wymogi polskiego rzuąd jeśli chodzi o ofertę offsetową, transfer technologii i know-how. Dlatego też w programach modernizacyjnych dla Sił Zbrojnych RP oferujemy szereg korzyści oraz aktywną współpracę z polskim przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi. Samolot myśliwsko-uderzeniowy M346FA, w polskiej konfiguracji jest częścią tej propozycji. Termin dostawy tych samolotów byłby uzależniony od  bieżących potrzeb Polski.”

Materiał Promocyjny