Leonardo oferuje Polsce wersję bojową samolotów M-346. Proszę przedstawić tę maszynę i wyjaśnić, w jaki sposób jest ona powiązana z samolotami szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik, które są już wykorzystywane przez polskie Siły Powietrzne?

Marco Lupo: Wariant M-346FA jest wysoce efektywnym, lekkim samolotem bojowym, zapewniającym ogromne korzyści operacyjne i oferującym wiele elementów wspólnych dla Sił Powietrznych, które korzystają już z wersji szkolnej M-346. Znaczne podobieństwo do polskich M-346 Bielik spowodowałoby obniżenie kosztów operacyjnych zarówno dzięki korzyściom skali, jak i skróceniu czasu szkolenia pilotów. Co ważne, po przeszkoleniu piloci mogą niemal natychmiast rozpocząć wykonywanie misji bojowych na wersji myśliwsko-uderzeniowej.

Należy zauważyć, że wyposażony w radar Leonardo Grifo-346 wariant M-346FA zachowuje swoje zdolności szkolne, a jednocześnie ten wielozadaniowy samolot jest pomyślany jako efektywne i niedrogie rozwiązanie taktyczne dla nowoczesnego pola walki i charakteryzuje się stale rosnącą gamą uzbrojenia. Co więcej, jest on także dostosowany do działania w środowisku sieciocentrycznym.

Dlaczego Polska potrzebuje dodatkowych samolotów, skoro niedawno zakupiono 32 maszyny F-35 od USA?

Osadzony w środowisku sieciocentrycznym M-346FA jest ważnym uzupełnieniem wysokiej klasy samolotów bojowych, takich jak F-16 i F-35, w realizacji misji odstraszania potencjalnych przeciwników. Może przejąć od tych platform niektóre zadania przy znacznie niższych kosztach, jednocześnie w pełni z nimi współpracując. M-346FA jest idealny dla misji bliskiego wsparcia z powietrza (CAS), rozpoznania i patrolowania przestrzeni powietrznej, a jednocześnie jest niedrogim rozwiązaniem służącym zapewnieniu niezbędnej liczby 160 samolotów bojowych w Siłach Powietrznych.

Biorąc pod uwagę obecne scenariusze operacyjne, zwłaszcza te o niskim i średnim stopniu zagrożenia, celowym jest uzupełnienie floty lekkimi samolotami bojowymi, gdyż świetnie wpisuje się to we współczesną doktrynę nasycenia przestrzeni powietrznej środkami bojowymi. Samolot M-346FA jest odpowiedzią na te wyzwania i daje dodatkowe korzyści płynące z faktu, że M-346 Bielik jest już używany w polskich Siłach Powietrznych.

Czy oprócz kwestii operacyjnych koncern Leonardo zaprezentował pakiet korzyści przemysłowych i technologicznych dla Polski?

Leonardo doskonale rozumie wymagania strony polskiej w zakresie polonizacji, transferu technologii i know-how. Dlatego w programach modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP oferujemy szereg korzyści oraz aktywną współpracę z polskim przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi. Samolot myśliwsko-uderzeniowy M-346FA w polskiej konfiguracji jest częścią tej propozycji.

Dziś M-346FA jest dojrzałym programem i zdołał już pozyskać pierwszego międzynarodowego klienta: obecnie dostawy maszyn dla floty tego odbiorcy są już w toku. Opracowanie polskiego wariantu M-346FA, któremu sprzyja obniżająca ryzyko dojrzałość tego programu, zapewniłoby ciągłość operacyjną lotnictwa bojowego po stopniowym wycofywaniu przestarzałych samolotów Su-22, zapewniając realne bezpieczeństwo, suwerenność militarną i przemysłową w oparciu o współpracę Leonardo i polskich firm.

Rozwój wariantu M-346 Fighter Attack w specyficznej polskiej konfiguracji, przy ścisłej współpracy z krajowym przemysłem, a zwłaszcza spółkami grupy PGZ i lokalnymi jednostkami naukowo-badawczymi, stanowiłby bazę dla solidnego zaangażowania technicznego, które zrekompensowałoby utratę zleceń dla polskich firm wraz z wycofaniem z eksploatacji floty Su-22 i Mig-29.

Jakie korzyści z przystąpienia do programu M-346FA mogą odnieść polskie firmy branży lotniczej, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz cała gospodarka?

Udział w opracowaniu M-346FA będzie bodźcem innowacyjnym prowadzącym do odnowy zdolności polskiego przemysłu lotniczego, zapewniającym mu ważne miejsce w europejskim sektorze aeronautycznym. Należy zaznaczyć, że współpraca z Leonardo w programie M-346 oznaczać będzie dla lokalnych firm pozyskanie zaawansowanych zdolności technicznych znacznie szybciej, niż wynikałoby to ze zwykłego toku rozwoju. Dzięki połączeniu 80-letniego doświadczenia Leonardo w rozwijaniu platform bojowych oraz istniejącej wiedzy polskich przedsiębiorstw lotniczych w produkcji odrzutowców i maszyn szkoleniowych możliwe będzie niebywałe przyspieszenie rozwoju tych firm.

Dlaczego dla Polski tak ważne jest posiadanie poważnego przemysłu lotniczego? Czy nie możemy po prostu skupić się na innych sektorach gospodarki o niższym progu wejścia?

Przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów współczesnej gospodarki, dostarczającym wysokiej jakości produkty i zapewniającym dobrze płatne miejsca pracy. Innowacje w dziedzinie aeronautyki mają ogromny wpływ (tzw. spill-over) na inne sektory gospodarki i charakteryzują się bardzo wysokim efektem mnożnikowym, wynoszącym 4,6, tj. każdy 1 mln euro zainwestowany w sektor aeronautyczny i obronny skutkuje wartością dodaną w wysokości 4,6 mln euro w pozostałych obszarach gospodarki.

Kluczowe jest to, że zamówienia publiczne w sektorze zbrojeniowym nie powinny być traktowane wyłącznie jako sposób na dostarczanie sprzętu i zdolności siłom zbrojnym, lecz jako jedno z najważniejszych narzędzi polityki przemysłowej i gospodarczej. Dlatego nie należy traktować ich jako kosztu, ale należy rozumieć je jako inwestycję.

Materiał Partnera