Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera polski sektor technologii kosmicznych

ARP S.A. od lat wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej,a także we wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych. Spółka odgrywa również istotną rolęw zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu w sektorze kosmicznym.

Publikacja: 27.07.2020 10:00

Fot./Shutterstock

Fot./Shutterstock

Foto: Fot./Shutterstock

Materiał przygotowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP S.A. współpracuje z głównymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorstwa i zapewnia im kompleksowe rozwiązania w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania stojące przed polskim biznesem. ARP S.A. odgrywa również istotną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu w sektorze kosmicznym.

Od 2016 r. ARP S.A. prowadzi dedykowany program wsparcia dla polskich firm z branży kosmicznej: „Kompleksowy program wsparcia sektora technologii kosmicznych w Polsce”. Program ten definiuje i dzieli działania ARP S.A. na cztery kategorie: rozwój kadr, nowe projekty biznesowe, promocja, instrumenty finansowe. W obszarze „rozwój kadr” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. realizuje wiele inicjatyw, których celem jest zapewnienie branży wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jedną z tych inicjatyw jest ARP Space Academy, w ramach której, we współpracy z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną organizowane są specjalistyczne kursy pn. „Wstęp do inżynierii kosmicznej”. Z kolei w obszarze kształcenia kadr menadżerskich ARP S.A. blisko współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego i powołanym w ramach tej uczelni Centrum Studiów Kosmicznych.

Niezwykle ważnym elementem wsparcia rozwoju kadr jest organizowany wspólnie ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego program stażowy. Każdego roku kilkanaście firm polskiego sektora kosmicznego zatrudnia stażystę wybranego w konkursie na okres sześciu miesięcy. ARP S.A. pokrywa do 50% kosztów takiego stażu. Podczas czterech ukończonych edycji, łącznie 43 młodych specjalistów zostało zatrudnionych w 21 firmach. Ponad 80 proc. stażystów uczestniczących w programie, po jego ukończeniu znalazło zatrudnienie w branży kosmicznej.  Program uzyskuje wysokie oceny w raportach Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego a także zdobył w 2019 r. nagrodę „Pro Juvenes” w kategorii „najlepsze praktyki studenckie” przyznawaną przez Parlament Studentów RP.  Atrakcyjność realizowanych projektów i ich wymierny wpływ na karierę zawodową stażystów sprawiają, że zainteresowanie programem rośnie z roku na rok.

W obszarze „nowe projekty biznesowe” ARP S.A. wspiera działania stymulujące powstawanie nowych firm podejmujących działalność w branży kosmicznej. Spółka jest liderem konsorcjum tworzącego ESA BIC w Polsce (European Space Agency Business Incubation Centre). ESA BIC to koordynowana i współfinansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną sieć centrów inkubacji biznesowej. Jej celem jest wspieranie start-upów, które wykorzystują technologie kosmiczne. Polskie konsorcjum tworzą cztery instytucje: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w roli lidera ESA BIC Poland; Blue Dot Solutions Sp. z o.o. (lider Konsorcjum Regionalnego Gdańsk-Kraków); Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej (lider Konsorcjum Regionalnego Warszawa -Wrocław); Województwo Podkarpackie (lider Konsorcjum Regionalnego Rzeszów).

ARP S.A. uczestniczy w rozwoju sektora technologii kosmicznych także jako inwestor kapitałowy. Od 2014 r. spółka jest współwłaścicielem firmy Creotech Instruments S.A. z Piaseczna, która zajmuje się m.in. projektowaniem mikrosatelitów, opracowywaniem zaawansowanych systemów elektronicznych na potrzeby instrumentów kosmicznych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem danych satelitarnych. Z kolei w 2019 r. ARP S.A. objęła 44% udziałów w spółce PIAP Space, utworzonej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Firma ma ambitne plany związane z rozwojem robotyki kosmicznej. Aktualnie prowadzi prace nad opracowaniem ramienia robotycznego do serwisowania satelitów.

Modernizacja Sił Zbrojnych
Borsuk zatwierdzony. MON podpisał umowę na nowe bwp dla wojska
Modernizacja Sił Zbrojnych
Jednak nie koreański? Ciężkiego bwp zbudujemy sami
Biznes
Pancerny drapieżnik z epoki cyfrowej. Borsuki dokonają rewolucji w polskiej armii
Przemysł Obronny
Miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Huta Stalowa Wola zwiększa moce produkcyjne
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Modernizacja Sił Zbrojnych
Nowe Groty i karabiny wyborowe dla Wojska Polskiego
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pierwsze koreańskie lekkie myśliwce z szachownicami