Piotr Dubno

Konkurencyjne miejsca pracy i wysoka wartość dodana

Doświadczenia zarówno USA jak i rozwiniętych państw Zachodniej Europy wskazują wyraźnie, że silny sektor ...